06:33 ICT Thứ năm, 01/06/2023
TRUNG TÂM PHÁP Y THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trang nhất » Tin Tức » Giới thiệu » Tổ chức nhân sự

QUY HOẠCH CÁN BỘ 2020-2025

Thứ sáu - 09/12/2016 07:38
QUY HOẠC CÁN BỘ GIAI ĐOẠN 2020-2025

SỞ Y TẾ                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 TRUNG TÂM PHÁP Y                                     

    Số: 103 /TTr-TTPY                               Đà Nẵng, ngày 09  tháng 8 năm 2016
 
TỜ TRÌNH
Về việc quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý
tại Trung tâm Pháp y giai đoạn 2020 - 2025
 
Kính gửi: Sở Y tế thành phố Đà Nẵng.
 
 
Căn cứ Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Ban Tổ chức Trung ương “về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) và Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI);
Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng “Một số vấn đề về quy trình thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025”;
Thực hiện Hướng dẫn số 1861/HD-SYT ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về thực hiện công tác quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025,
Trung tâm Pháp y Đà Nẵng đã triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 đúng từng bước theo hướng dẫn của Sở Y tế và xin báo cáo kết quả như sau:
          - Danh sách đề xuất quy hoạch cán bộ do Sở Y tế và cấp trên quản lý giai đoạn 2020-2025 (có biểu mẫu kèm theo) gồm:
          + Chức danh Giám đốc: 02 lươt/người
          + Chức danh Phó Giám đốc Trung tâm: 02 lượt/người
          Do nguồn nhân lực tại chỗ của đơn vị không đủ nên phải quy hoạch từ nguồn nhân lực của đơn vị khác
          - Danh sách quy hoạch do đơn vị quản lý giai đoạn 2020-2025 (có biểu mẫu kèm theo) gồm:
          + Chức danh Trưởng phòng Tổ chức hành chính - Tài vụ: 04 lượt/người
          + Chức danh Trưởng khoa Giám định - Tổng hợp: 03 lượt/người
          + Chức danh Trưởng khoa Cận lâm sàng: 02 lượt/người
          + Chức danh Phó phòng TCHC-TV: 03 lượt/người
          + Chức danh Phó khoa Giám định - Tổng hợp: 02 lượt/người
          + Chức danh Phó khoa Cận lâm sàng: 02 lượt/người
          Vậy Trung tâm Pháp y Đà Nẵng kính đề nghị Sở Y tế quan tâm xem xét phê duyệt kết quả quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý tại đơn vị giai đoạn 2020-2025 để đảm bảo bộ máy tổ chức hoạt động của đơn vị.
Trân trọng./.
 
Nơi nhận:                                                                   GIÁM ĐỐC
- Sở Y tế;
- Lưu: VT, TCHC.                                                                              (Đã ký)
                                     
 
                                                                                  Mai Xuân Ngọc
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Đăng nhập thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 349

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 349

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6974472